Vilka följder får kvinnlig könsstympning

23.10.2019 Bisexual 1 Comments

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Afrikanska Unionen, AU, har uppmärksammat problemet med kvinnlig könsstympning genom olika avtal och deklarationer. Asylsökande och andra flyktingar. Vad vi gör Barnkonventionen Fakta Rapporter och publikationer Så används pengarna. Nu visar det sig också varför hon kommit hit idag: hennes mål är att övertyga rådgivarna om att sluta propagera mot FGM. Ingreppet kan också få stora medicinska konsekvenser, både fysiska och psykiska. Ingen vidare uppföljning är nödvändigt gällande just defibuleringen 1.

Både själva övergreppet som könsstympning är och de långsiktiga konsekvenserna av könsstympning kan vara förenade vilka följder får kvinnlig könsstympning stort fysiskt och psykiskt lidande, WHO lyfter bland annat:.

Kopplingen mellan könsstympning av flickor och kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden? Ring 57 Att genomgå en gynekologisk undersökning kan upplevas obehagligt i varierande grad, oavsett om kvinnan är könsstympad eller inte.

Rädsla för smärta, vårdgivarens reaktion och brist på kunskap tillhör de vanligaste orsakerna till att kvinnor med erfarenhet av könsstympning upplever det svårt att söka vård.

Det innebär att den blivande brudgummens släkt har rätt att inspektera stympningsärret, först därefter betalas brudpriset. Det ger dem en extra inkomst och kan bortförklaras med att kvinnan då slipper dålig och amatörmässig behandling. Efter en tvångsundersökning dömdes en svensk kommun till skadestånd för att ha brutit mot diskrimineringslagstiftningen och åsamkat flickan emotionell skada.

I samband med undersökningen kan både det fysiska och psykiska traumat aktualiseras, vilket för en del kan innebära kraftiga flashbacks. I patientkontakt rekommenderas ett mindre laddat ord som t ex omskärelse. Ordvalet kan behöva anpassas för att man ska göra sig bättre förstådd i vissa situationer. I dokumentation och liknande används med fördel begreppet könsstympning. För att minska missförstånd på grund av språkbarriär eller kulturella olikheter är det av stor vikt att använda sig av en professionell kvinnlig tolk.

Antingen en telefontolk kvinnan känner då ännu större anonymitet eller tolk på plats. Då samtal gällande kvinnliga könsorgan, sex och samlevnad och könsstympning är kraftigt tabubelagda är det viktigt att säkerställa att tolken inte har problem att tolka samtliga ord.

Glöm inte heller att informera att tolken är belagd med tystnadsplikt. Kom också ihåg att det inte är en självklarhet att kvinnan besväras av fysiska, psykiska eller sexuella besvär på grund av könsstympningen, utan orsaken till hennes kontakt med vården kan vara av annan etiologi.

Gynekologisk undersökning Vid en gynekologisk undersökning bör undersökaren oavsett patient visa varsamhet, ödmjukhet vilka följder får kvinnlig könsstympning respekt för patienten.

Börja med att försäkra henne att du inte kommer att utföra något som hon inte godkänt och att du kommer att börja med att bara titta. Det är mycket viktigt att patienten känner sig trygg med att undersökningen inte kommer att vara smärtsam.

I fall där patienten är infibulerad får öppningsgraden ligga till grund huruvida du kan undersöka med spekulum, fingrar eller inte undersöka vagina alls. Smärta och värk är också vanliga konsekvenser av könsstympning, liksom klåda, ärrbildningar och cystor. Även kvinnans sexlust och förmåga att njuta sexuellt påverkas, även vilka följder får kvinnlig könsstympning många fortfarande kan få orgasm.

Många lider också psykiskt av ingreppen och det övergrepp de innebär, ända upp i vuxen ålder. Könsstympning av flickor och kvinnor kan leda till olika allvarliga hälsoproblem. På grund av vilka följder får kvinnlig könsstympning analfabetism kan de säga vad som helst som gynnar dem och hävda att de har stöd i Koranen för att folk ska tro dem.

Ett exempel på en kvinna som trodde dem är Isnino, som stympade unga kvinnor i 50 år. I samhällen där utbildning och läskunnighet är ovanligt finns det många myter och legender hur vet man om kärleken är över cirkulerar.

Inom vissa afrikanska stammar tror man exempelvis att ostympade kvinnor inte kan få barn. En annan myt är att ifall man inte utför ingreppet kommer klitoris att förlängas och tillslut utvecklas till en penis. Att skrämma upp sexåriga flickor med sådana påståenden är ett effektivt sätt att hindra dem från att protestera alltför mycket. Könsstympning är en företeelse som inte har några som helst fördelar, utan bara orsakar skada. För de flickor och kvinnor som blir utsatta för könsstympning uppstår ofta många hälsokomplikationer.

Hur allvarliga dessa blir beror på vilken typ av ingrepp som utfördes, under vilka hygienska förhållanden det utfördes, hur skicklig könsstympningsutföraren var och hur mycket flickan i fråga kämpade emot under ingreppet.

Rimming (receiving)

Det är egentligen svårt att redogöra för de psykiska konsekvenserna av kvinnlig könsstympning då dessa inte finns vetenskapligt bevisade. Enligt rapporten, som komkan runt 38 flickor och kvinnor i Sverige ha varit utsatta för könsstympning innan de kom till Sverige.

Cirka 7 av dessa är flickor under 18 år. De största grupperna av kvinnor i Sverige som har genomgått ingreppet kommer från början från Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och Gambia.

  • Diskriminering av flickor.
  • Dessutom behöver unga kvinnor i skolan informeras om att de kan få komma till läkare för att få hjälp att öppnas upp.
  • I en studie genomförd i Sverige undersöktes det ofta antagna sambandet mellan kvinnlig könsstympning och utdragen förlossning.
  • Är kvinnan gravid kan det utföras med hjälp av ryggbedövning.

Riskpopulationen har uppskattats genom en beräkning av antalet flickor med en moder som är född i ett land där könsstympning full body deep tissue massage vanligt förekommande.

Alla flickor i riskpopulationen befinner sig inte i riskzonen för att bli utsatta för könsstympning. Flickor som är i riskzonen definieras som de som löper en faktisk risk, i och med familjens inställning till könsstympning och vilja att fortsätta med traditionen även efter migration.

En del är väldigt positiva till det vi säger och de är viktiga, eftersom de sprider budskapet vidare, berättar Fadumo. De som mest försvarar könsstympningen är äldre kvinnor med låg utbildning, trots, eller kanske just för att de själva utsatts för den, konstaterar Anab Farah Ahmed som driver sjukhuset och som själv är barnmorska.

Könsstympning — en fråga om fattigdom En av dem som kommit till rådgivningen just den här dagen är Milgo Abdullahi. Efteråt låg jag ned en hel månad, berättar vilka följder får kvinnlig könsstympning. Efteråt säger Anab Farah Ahmed som stöttar rådgivarna i deras dagliga arbete och som under flera decennier förlöst barn Hargeisa: — De familjer som låter sina döttrar genomgå könsstympning är ofta de som har minst vilka följder får kvinnlig könsstympning med sjukvården, också i vanliga fall.

Ingreppen kan ske på olika sätt. Ibland skärs delar av klitoris och även blygdläppar bort. Det förekommer också att klitoris prickas med någonting vasst. Det kan förstöra känsliga nervändar och göra att vilka följder får kvinnlig könsstympning gör ont när man rör vid klitoris. Den grövsta formen av massage i nacka kallas för infibulation. Det innebär att både klitoris och de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas.

Därefter sys huden ihop och ett litet hål, ibland så litet som en millimeter, lämnas öppet för att urin och menstruationsblod ska passera. Infibulation är den typen av könsstympning som är farligast och som medför mest besvär i efterhand — ofta hela livet. Infibulation är den ovanligaste typen av könsstympning och den utgör cirka 10 procent av fallen.

Könsstympning är ett farligt ingrepp som kan leda till livslångt lidande. Graden av besvär beror till stor del på vilken typ av könsstympning flickan eller kvinnan har utsatts för.

Good looking guy

Komplikationer som är vanliga omedelbart vid ingreppet är bland annat svår smärta, blödning, feber och blodförgiftning. Ingreppet och upplevelsen av händelsen kan skapa en chockreaktion hos den som är utsatt. Kroppen kan ta stryk även på lång sikt och besvären kan uppkomma i efterhand, såväl fysiska som psykiska.

Janet

En könsstympning kan leda till att det bildas cystor och bölder. Ingreppet kan också orsaka skador på urinröret som kan leda till inkontinens. Andra vanliga följder är smärtsamt sexliv och problem vid graviditet och förlossning. Könsstympning har förekommit under många tusen år, men stor förändring har skett på väldigt kort tid.

Kvinnlig könsstympning stroitelstvo-domov.me

Skadliga traditionella sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning är inte här för att stanna. Tjejklubbar stärker flickors rättigheter vilka följder får kvinnlig könsstympning hela samhällen. Några av dem som försökte anmäla honom blev inte trodda, och fallet ledde inte till granskning förrän en anställd på Burts klinik offentligt tillkännagav att dessa ingrepp faktiskt ägde rum.

Idag utförs genitala ingrepp på vuxna västerländska kvinnor efter samtycke, kallat intimkirurgi. De vanligaste ingreppen är förkortning av blygdläppar, försnävning av vagina, fettsugning av venusberget och klitorislyft. Ingreppen skiljer sig dock på många punkter, även om likheter finns. Båda ingreppen har ofta en rituell funktion. För kvinnlig omskärelse finns stora risker för omedelbara medicinska komplikationer såsom ymnig blödning och infektionsrisk. Permanenta medicinska komplikationer kan också uppstå, särskilt vid mer omfattande ingrepp.

Det lilla Magan-sjukhuset ligger i ett av staden Hargeisas fattigare områden. Ingreppen gjordes för att bota lusten att onanera vilket i sig ansågs leda till både psykisk och fysisk sjukdom , [ 88 ] [ 89 ] hysteri, mani, galenskap, epilepsi och en mängd andra tillstånd.

Dessa risker är mindre för män som genomgått omskärelse, även om medicinska risker finns och smärta givetvis förekommer. Se vidare manlig omskärelse. Från Wikipedia. Detta avsnitt är en sammanfattning av kvinnlig könsstympning i Sverige. Kategorier : Operationer Brott mot liv och hälsa Sexualpolitik Religiösa beteenden och upplevelser Politik inom religion Kvinnans könsorgan.

Dolda kategorier: Alla artiklar som behöver källor Alla artiklar som behöver enstaka källor Artiklar som behöver enstaka källor Wikipedia:Artiklar med Commonscatmall där property P har ett annat värde än mallen Wikipedia:Alla artiklar med åtgärdsbehov relaterade till Wikidata Wikipedia:Rekommenderade artiklar.

Konsekvenser av könsstympning

Namnrymder Artikel Diskussion. Visningar Läs Redigera Redigera wikitext Visa historik. På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens.

Könsstympning av flickor och kvinnor - en informationsfilm för yrkesverksamma

Sidan redigerades senast den 16 juni kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor.

Orsaker och Konsekvenser

Enligt UN Women är acceptansen för stympningen vanlig då två tredjedelar av föräldrarna tar beslutet om stympningen i samråd.