Varför lever kvinnor längre

17.11.2019 Bisexual 1 Comments

Resonemanget stöds enligt Marc Luy av att skillnaden mellan mäns och kvinnors livslängd åren efter krigsslutet var mindre i länder som Sverige och Schweiz som stod utanför kriget. Faktakollade, initierade och ögonöppnande reportage i varje nummer! Sverige är ett av de länder där fler kvinnor än män rökt de senaste åren, men i de flesta andra länder är det inte så vilket förstås också avspeglar sig i medellivslängden. Men av de 40 vanligaste orsakerna till en kortare livslängd är ändå 33 av dem till nackdel för det manliga könet. Hjärt- och kärlsjukdomar. Efter andra världskriget planade livslängden ut bland tyska män, medan kvinnornas livslängd fortsatte att öka. Och för en årig man är risken att dö före 70 års ålder i en så kallad icke smittsam sjukdom — till exempel i en hjärt- och kärlsjukdom — hela 44 procent högre än hos en årig kvinna.

Ytterligare en faktor som WHO lyfter fram är att män tenderar att inte söka sjukvård i samma utsträckning som kvinnor.

Statistiken visar att kvinnor oftare besöker läkare, är mer sjukskrivna, drabbas mer av funktionshinder och oftare genomlever långvariga sjukdomstillstånd än män. Det här att kvinnor lever längre än män är inget unikt för oss i Sverige. Att även munkar, som ju inte belönas socialt av att bete sig riskfyllt, uppvisar högre dödlighet genom yttre våld tycker jag är en stark indikation på att detta har biologiska orsaker. Tyvärr stödjer vi inte din version av webbläsare.

I länder där hiv är utbrett är män mindre benägna att göra hiv-test och genomgå behandlingar. Samma typ av trend kan även urskiljas hos manliga tuberkulospatienter.

Män lever kortare än kvinnor!

Så det verkar vara någonting som också drivs av mycket annat. Mer från Microsoft News: Här är länet i Sverige där svenskar lever längst — och kortast.

  • Även i resten av världen blir kvinnorna äldre, och så har det varit i alla tider.
  • En annan typ av anpassning hos hanar som kan kosta i livslängd är olika slags riskbeteenden.
  • Tekniska problem?
  • Ju större de är jämfört med honorna och ju mer polygama - faktorer som kan ses som mått på intensiteten i den sexuella selektionen - desto mer utsatta är de för parasitangrepp.
  • Men eftersom man också kan se att skillnaderna beror på livsstilsfrågor kan de i alla fall närma sig.

Fädernas livslängd har inte alls lika stor betydelse. Redan prenumerant?

Bryn

Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här. Därför vet vi att det inte bara är ett resultat av vår moderna livsstil som gör att kvinnor idag lever längre än män.

Fuck someone tonight

Det manliga könshormonet heter testosteron och ökar i halt under puberteten. Testosteron kopplas samman med utvecklingen av ilska, aggressivitet och villigheten att ta risker. Forskarna menar att just testosteron är en av anledningarna till att fler unga män än kvinnor till exempel dör i slagsmål eller kör ihjäl sig.

Varför kvinnor lever längre än män?

I alla de analyser som gjorts, bland annat vid svält i Sverige på talet, Irland i mitten av talet, vid två mässlingsutbrott på Island på talet och hos slavar i Liberia i början av talet är livslängden hos kvinnor högre, mellan ca 0,5- 3,7 år.

Enligt studien pekar det på att livslängden bestäms av biologiska faktorer, men också att barnadödligheten bland pojkar är högre än bland flickor och att sociala faktorer spelar in.

Men det finns undantag varför lever kvinnor längre forskningen. Högre barnadödlighet och tidigare hjärt- och kärlsjukdomar. Det är några av förklaringarna till varför kvinnor överallt i världen lever längre än män.

Samiya

I de rikaste delarna av världen lever befolkningen i genomsnitt 18,1 år längre än i de fattigaste. Men mellan könen finns också ett betydande glapp, konstaterar Världshälsoorganisationen WHO i sin årliga världshälsorapport.

Munkarna blev inkallade till kriget, och precis som andra soldater kom de tillbaka som storrökare. Ju längre en kvinna lever efter att ha fött sina barn, desto bättre chanser får barnen att överleva och växa till fullt utvecklade medlemmar av arten. Skicka MSN-feedback. URL copied to clipboard.

De männen som hade denna förändring visade sig efter en uppföljning av studien leva kortare. Forskarna såg också ett samband mellan förlust av Y-kromosomen och en högre risk att dö i cancer.

Varför lever kvinnor längst?

Deras resultat tyder på att Y-kromosomen inte bara är könsbestämmande, som uppfattningen varit förut, utan har tumörtillväxtdämpande effekt. Förlusten av kromosomen skulle därför kunna förklara varför män får cancer oftare än kvinnor.

Varför lever kvinnor längst?